Celý klub truchlí

22.03.2017 23:20
 
 
Odešla jedna z největších postav drezurního sportu, MVDr. Pavel Sedláček, poznali jsme ho jako malí, mladí a nezkušení poníkáři, měli jsme před ním obrovský respekt, nikdy nám nepřišlo, že by byl nečestný. Byl to jeden z posledích důstojných pánů rozhodčích, které jsme poznali, jeho názory na výcvik koní a jezdců byl pro nás svatý a jako veterinář byl nedocenitelný. Jsme rádi, že nám po dlouhá léta předával své zkušenosti, které jsme si uchovali v našich srdcích a myslích a které bychom rádi předávali dál. Budeme se snažit držet linii výcviku, kterou nastavil i u současných mladých generací, budeme se snažit jít v jeho šlépějích i v oblasti veteriární a nakonec, budeme se snažit uctít jeho památku pokaždé, když někdo z nás bude pozorovat obdélník jako rozhodčí.
 
I po tom, co ukončil svou rozhodcovskou kariéru, jsme s ním udržovali vřelé, přátelské vztahy, jednou z posledních a krásných vzpomínek budeme mít ze dne, kdy se nám Maruška vdala a on byl u toho, stejně tak jako byl u každého významného momentu naší sportovní i životní kariéry.
 
Navždy bude s námi a jeho hlas na jízdárně nikdy neutichne....